Název:

Aktivovaný parciální tromboplastinový čas

Název dle žádanky:

APTT

Materiál:

plazma

Jednotka:

s

Metoda:

zákalová metoda

Další názvy:

Zkratka:

APTT

Dodací lhůta

Dodací lhůta - statim:

4 h

Stabilita 2-8 °C

Stabilita 15-25 °C

4 h

Stabilita 20-25 °C