Název:

Alaninaminotransferáza

Název dle žádanky:

ALT

Materiál:

srážlivá krev

Jednotka:

µkat/l

Metoda:

Další názvy:

Zkratka:

ALT

Dodací lhůta

1 den

Dodací lhůta - statim:

4 h

Stabilita 2-8 °C

7 dní

Stabilita 15-25 °C

Stabilita 20-25 °C

3 dny