Název:

Alfa-amyláza - pankreatický izoenzym

Název dle žádanky:

Amyláza pankreat.

Materiál:

srážlivá krev

Jednotka:

µkat/l

Metoda:

spektrofotometrie

Další názvy:

Pankreatická amyláza

Zkratka:

AMSP

Dodací lhůta

1 den

Dodací lhůta - statim:

4 h

Stabilita 2-8 °C

2 týdny

Stabilita 15-25 °C

Stabilita 20-25 °C

1 den