Název:
Treponema pallidum screening
Název dle žádanky:
TPPA
Zkratka:
TPPA
Další názvy:
MHA-TP
Metoda:
CLIA
Jednotka:
Materiál:
sérum
Dodací lhůta:
1 den
Dodací lhůta - statim:
4 h
Stabilita 2-8 °C:
7 dní
Stabilita 15-25 °C:
Stabilita 20-25 °C:
1 den

Referenční meze

Věk

Norma