Pokud si chcete nechat provést vybraná vyšetření za přímou úhradu jako samoplátce, postačuje se v provozní době dostavit na některé z našich odběrových a sběrných míst. Poplatek za provedení vyšetření se hradí předem a jeho výše závisí na typu vyšetření, které pro Vás provedeme. Pro zjištění výše poplatku za jednotlivá vyšetření použijte náš interaktivní ceník, nebo se o ceně vyšetření informujte přímo na odběrovém místě. S sebou si můžete přinést již vyplněný požadavkový list – žádanku, nebo je možné jí na odběrovém místě vyplnit s naším pracovníkem.

Před samotným odběrem si prosím pročtěte informace týkající se přípravy k odběru.

Výsledky vyšetření si můžete vyzvednout na vybraném odběrovém místě, případně je Vám můžeme s Vaším souhlasem zaslat poštou nebo elektronicky, viz informace k vyzvedávání výsledků.

V případě stanovení protilátek proti HIV1 a HIV2 spolu se specifickým antigenem p24 Vám na vyžádání vydáme v případě negativního výsledku certifikát v českém, anglickém nebo ruském jazyce.

Další podrobnosti týkající se naší laboratoře a služeb, které poskytujeme, naleznete v naší laboratorní příručce a v seznamu vyšetření.